הספרים

  • עזר כנגדו
עזר כנגדו

כלים לאימון זוגי ולמציאת זוגיות

אימון זוגי מאפשר למתאמן הבודד או לזוג המתאמנים להבין טוב יותר את מערכת היחסים הזוגית, לעשות סדר בתחושות, בהבנות, בדפוסים ובקשיים שבתחום חיים זה.

 

מחיר : ₪295

בתהליך האימוני הזוגי נבחנים מידת הרצון והיכולת של כל אחד מהשותפים להתמיד במערכת זו. בני זוג עשויים במסגרת האימון להציב להם חזון זוגיות משותף ולפעול יחדיו להשיגו באמצעות חוזה זוגי חדש ובהסכמה. אימון זוגי נותן מענה גם לזוגיות שאין לה עתיד, ובני הזוג בוחרים להיפרד בכבוד מבלי לגרור עימם משקעי מרירות מעיקים וחשבונאות בלתי פתירה, המחבלת בהם ומזיקה לילדים.

אימון למציאת זוגיות מיועד למתאמנים שאין להם עדיין זוגיות והם הציבו את הזוגיות כמטרה וכיעד מרכזיים בחייהם. המאמן מגדיר עם המתאמן מה הוא מחפש בזוגיות ומה חשוב לו ובונה עמו אסטרטגיות וכלים למציאת זוגיות הולמת.

 

הכלים המוגשים בפרק זה הנם:

  • כלים אבחוניים לבחינת מצבה של מערכת היחסים הזוגית
  • כלים להגדרת ערכים וצרכים זוגיים.
  • כלים לבחינת ישויות במערכת הזוגית.
  • כלים לנטילת אחריות אישית.
  • כלים להענקת תודה.
  • כלים ליצירת הפתעה מקדמת.
  • כלים להגדרת זוגיות רצויה.
  • כלים למציאת זוגיות.

 

כלים לאימון זוגי
1 | שאלון פתיחה ותיאום ציפיות
2 | תיבת התלונות הזוגית
3 | אבחון המערכת הזוגית
4 | שיקוף לנטילת אחריות במערכת הזוגית
5 | מערכת היחסים - החיובי והשלילי
6 | מעגל הישויות בזוגיות
7 | הזוגיות ומפת הצרכים האישיים המדורגים
8 | ייהרג ובל יעבור מול מותרות
9 | שוק "קח תן"
10 | מודל הרפואה המונעת
11 | תרגיל המראה
12 | קופסת ההפתעות
13 | קופסת ההוקרות ההדדיות
14 | האם אנחנו רוצים להמשיך במערכת היחסים הזוגית?
15 | מכתב פרידה

כלים למציאת זוגיות
16 | כיצד ליטול יוזמה בדייטינג
17 | שאלון לדייט ראשון
18 | מה אני רוצה בזוגיות?
19 | CHECKLIST לדייטים
20 | הכנת כרטיס לאתרי היכרויות