הספרים

  • עוזר מאושר
עוזר מאושר

כלים לאימון לאושר ולחשיבה חיובית

מחקרי אושר בעולם הוכיחו כי אנשים מאושרים - בריאים יותר ותוחלת החיים שלהם ארוכה יותר, מצליחים יותר, מרוויחים יותר וגם מעגל החברים שלהם גדול. אנשים אוהבים לשהות במחיצתם של אנשים מאושרים.

מחיר : ₪295

מרבית בני האדם נוטים לייחס אושר לסיטואציות חיצוניות - אירועים משמחים, הפתעות מיטיבות, הצלחה ועוד. למעשה, אושר הוא מצב תודעתי, וככזה אינו תלוי בגורמים חיצוניים. תודעה זו מושגת בעבודה ובתרגול. היא פרי החלטה ומחויבות אישית לחיים טובים יותר.
אימון לאושר מדגיש את האושר לא רק כהוויה אלא בעיקר כאחריות אישית המחייבת עשייה אקטיבית. הוא מדגיש כי לכל אדם יש את היכולת להרבות את אושרו העצמי על ידי בחירה, קבלת החלטה ופעולה.

אימון לאושר עומד בזכות עצמו ומשתלב גם בכל אימון אחר. תודעת האושר חיונית כדי לקדם מתאמנים בחייהם האישיים, בתחומי העיסוק והקריירה שלהם, בחיי הזוגיות, במעגלי החברים ובהתפתחותם האישית. היא גם ניזונה, מתעצמת ומתגברת מכל תחום חיים מספק ומוגשם.

 

1 | שאלון מדידת רף האושר ברגע הזה
2 | גינת הפרחים שלי
3 | השוואתיות כחסם או כמקדם אושר
4 | לשפוט את הרגע
5 | הטוב שבך
6 | חצי הכוס המלא
7 | ממחשבות שליליות אוטומטיות לחשיבה חיובית
8 | מהלקאה עצמית להוקרה עצמית
9 | אין האשמה - יש נטילת אחריות אישית
10 | הכרת תודה אקטיבית לאושר אישי
11 | דקה לעצמי
12 | חברים זו בחירה
13 | תודעת פליאה
14 | נתינה כמנוע לאושר
15 | מאפייני אנשים מאושרים
16 | אסטרטגיות מקדמות אושר