הספרים

  • העוזר האישי
העוזר האישי

הכלים בפרק זה מיועדים לאימון אישי, שהוא בראייתנו הבסיס לכל סוגי האימון והיבטים שלו נמצאים כמעט בכל אימון .

כלים אלה עומדים בפני עצמם ומשמשים כתשתית לכלים אחרים. הם לא משתייכים למתודולוגיה או לתפיסת אימון מסוימת, וככאלו אמורים להתאים לכל מאמן.

מחיר : ₪378

בחלק לא מבוטל של הכלים ניתן לעשות שימוש, בהתאמות מסוימות, גם בתחומי אימון מוגדרים וספציפיים יותר. למאמנים ולמתאמנים שונים יש סגנונות תקשורת ותפיסה אחרים, ומשום כך תמצאו פעמים, כלים שונים המיועדים לתת מענה לצורך אימוני מסוים.

הכלים מתייחסים לקטגוריות הבאות:

  • פתיחה, שיחת ההיכרות, אבחון וקביעת מתווה אימון.ֿ
  • הגדרת ערכים ואמונות.
  • אפיון חסמים ובלמים.
  • ויתור על תיקים מיותרים וזוללי אנרגיה.
  • דפוסים ועקרונות לשינוי.
  • יצירת מעבר מן השלילי לחיובי.
  • איתור חזון וייעוד.
  • הגדרת יעדים.
  • כלים לחשיבה ולפעולה.

 

1 | שאלון שביעות רצון אישית
2 | האם אתה באזור הנוחות שלך?
3 | מעגל החיים
4 | הגדרת סדרי עדיפויות לחיים ולאימון
5 | סגנונות תקשורת
6 | ששת - העוצמות והחולשות שלך
7 | משוב 360 מעלות
8 | בקרה חיובית סביבתית
9 | הגדרה ואפיון של משאבים אישיים
10 | שאלון ערכים אסוציאטיבי
11 | הגדר את הערכים שלך לפי רשימה
12 | דירוג ערכים להגדרת ערכי ליבה
13 | מהן אמונות הליבה שלך?
14 | החזון - עקב בצד אגודל
15 | החזון כמכתב מן העתיד
16 | איתור הייעוד האישי
17 | חסמים - הגדרה, אפיון והתמודדות
18 | על המאזניים - חסמים מול עוצמות ומשאבים
19 | רצף השליטה בחיים
20 | מכינה לקראת תהליך שינוי
21 | הגדרה ומיקוד של גורמי הנעה לשינוי
22 | שינויים והשלכותיהם
23 | ניתוח שדה כוחות לביצוע שינויים
24 | התמודדות עם אמונות מגבילות
25 | מודל א.פ.ר.ת
26 | קבלת החלטות - הדרך המושכלת
27 | אילו "תיקים" אני סוחב אתי?
28 | זוללי האנרגיה ומייצרי האנרגיה בחיי
29 | 15 שאלות להגדרת יעדי SMART מצוינים
30 | קריטריונים לבדיקת התאמתו של יעד
31 | הצבת יעדים ובחינתם
32 | מסגור מחדש של שפה שלילית
33 | מינוף הישגים קודמים ליצירת הישגים עתידיים
34 | מבעיות לתוצאות
35 | שאלון לרפלקציה של המתאמן בתום המפגש
36 | לרשום, לזכור ולפעול